Tegenexpertise

Just another SeoBureau site

Tegenexpertise nodig? In het kader van een schadegeval heeft u steeds recht op de bijstand van uw eigen expert. Een Tegenexpertise laat toe uw schadevergoeding te controleren en de dekking na te gaan….

Tegenexpertise aanvragen

De Prive Expert helpt u uw schadeaangifte in te vullen, een dossier op te stellen voor het burgerlijk verhaal. De keuze van een expert is uw vrije keuze. Uw expert werkt voor U en verdedigt Uw belangen. Vooral in het geval van een brandschade, stormschade of grotere waterschade is het aanstellen van Tegenexpert of Prive Expert, voor een Tegenexpertise, niet uit te sluiten. Uw schadegeval dient in meerder stappen behandeld te worden die een nauwkeurige opvolging eisen tot aan het bekomen van een akkoord wat U toelaat alles te herstellen en te vervangen wat u verloren heeft.

Ervaren Privé expert inhuren

TegenexpertiseDe KEUZE van een Tegenexpertise is UW keuze. Het is in Uw belang een onafhankelijke Contre expertise  expert aan te stellen. Vaak stellen hulpdiensten of uw makelaar u een Tegenexpert voor, vergewis u ervan dat deze expert onafhankelijk is. Naast de schadegevallen gedekt door brandverzekering kan U ook een Privé Expert aanstellen in het kader van een Burgerlijke Verhaal procedure gedekt door Uw rechstbijstand om de schade op derden te verhalen via een expertise, dit alvorens naar de rechtbank te stappen.

Tegenexpertise Gillis is een prive expert, hij helpt u uw shade aangifte in te vullen, een dossier samen te stellen voor het burgerlijk verhaal op derden. De keuze van Tegenexpertise of expert is UW vrije keuze. De expert die U aanstelt werkt voor UW belangen.

 


Tegenexpertise of Context-expertise is het vermogen om een zeer complexe situatie in een complexe, maar toch eenvoudige manier te kennen en te analyseren.  Door zijn ervaring kan Tegenexpertise  U als partner bijstaan om samen met uw financiele afdeling de uitbatings verliezen te becijferen, rekeking houdend met de door Uw bedrijf afgesloten polisvoorwaarden. Alle aspekten worden hierbij doorgelicht, meestal een zéér ingrijpende oefening die een verregaande studie vereist.

Tegenexpertise is een beetje moeilijker om te definiëren dan de meer algemeen bekende vaardigheden in de Engelse taal, zoals lezen, schrijven en creëren. Tegenexpertise is echter een veel nauwkeuriger wetenschap dan deze andere vaardigheden. Er is veel meer om te weten wat te zeggen of hoe het te zeggen en het aan anderen te krijgen dan het oog op het oog. Contextuele expertise omvat ook een veel dieper inzicht in de persoon of ding waar je het over hebt. Tegenexpertise is echt het vermogen om te begrijpen hoe iemand denkt, voelt en zich gedraagt.

“Een privé expert van Tegenexpertise Gillis helpt u uw schade aangifte in te vullen, een dossier samen te stellen voor het burgerlijk verhaal op derden. De keuze van expert is UW vrije keuze. De expert die U aanstelt werkt voor UW belangen. Na een schadegeval heeft uw steeds recht op bijstand van uw eigen expert. Een tegen expertise stelt u in staat uw schadevergoeding te laten controleren en/of aan te tonen dat het om een gedekt schadegeval van uw brandverzekering gaat.”